Selecție articole

Colectivul redacțional își rezervă dreptul de a realiza o preselecție a articolelor, ținând cont de calitatea materialelor primite, respectarea condițiilor de redactare, încadrarea în tematica revistei, precum și de politica editorială a numerelor aflate în pregătire.

Ulterior, articolele preselectate trec printr-o procedură elaborată de analiză/evaluare înainte de a fi acceptate.

Articolele supuse analizei/evaluării sunt trimise sub dovada anonimatului către recenzori.

Cel puţin doi recenzori analizează articolele şi întocmesc o fişă de evaluare care stă la baza acceptării spre publicare. Recenzorii sunt persoane care au atât o îndelungată experienţă în domeniile abordate, cât şi experienţă în activitatea editorială.

În cadrul procedurii de evaluare se iau în considerare o serie de factori, atât de natură calitativă, cât şi de natură cantitativă. Principalele criterii de selecţie sunt: excelenţa ştiinţifică, originalitatea, actualitatea, relevanța pentru publicul revistei.

Colectivul redacțional îşi rezervă dreptul de a solicita autorilor modificări atât de formă, cât şi de conţinut, atunci când consideră necesar.

Durata estimată a procesului de selecție este de 4 – 5 luni.

Sari la conținut