Îndrumar pentru autori

Articolele, în limba engleză, trebuie să aibă între 4 000 şi 8 000 de cuvinte şi să fie însoţite de un rezumat de maxim 200 de cuvinte, o scurtă notă autobiografică din partea autorilor, cuvinte cheie şi clasificarea JEL (dacă este cazul).

Numărul referinţelor bibliografice nu trebuie să fie excesiv.

Includerea de tabele, diagrame sau schiţe pentru sprijinirea argumentării este binevenită.

Toate articolele vor fi prezentate în format Microsoft Office Word, Times New Roman, 12, la 1.5 rânduri, şi vor fi trimise la adresa rjea[at]ier.gov.ro , cu mențiunea „Pentru RJEA”. Vă rugăm să utilizați acest model pentru transmiterea articolului.

Se recomandă utilizarea sistemului de citare Oxford.

În RJEA pot fi publicate si recenzii (maxim 2 000 cuvinte) ale unor cărţi de specialitate.

Nu se percep taxe pentru procesarea articolelor sau pentru publicarea lor. Finanțarea RJEA este asigurată de la bugetul de stat și din venituri proprii.

Colectivul redacţional îşi rezervă dreptul de a edita articolele, sau chiar de a elimina anumite porţiuni, respectând spiritul originalului.

Se va evita folosirea unui limbaj excesiv specializat, ca şi utilizarea abuzivă a formulelor matematice.

Începând cu anul 2010, furnizarea unui articol spre evaluare şi publicare în RJEA implică acceptul autorului pentru politica de copyright a Romanian Journal of European Affairs. Formularul poate fi descărcat de aici.  

Pentru informaţii privind procesul de recenzare a articolelor, accesaţi aici.

Politica privind plagiatul: Articolele sunt verificate împotriva plagiatului de către editori și/sau recenzori prin folosirea unor programe informatice dedicate (Strike Plagiarism)  sau de tip open-source, respectiv prin folosirea motoarelor de căutare.

Sari la conținut